Η Γάτα η Ρούσα

Η Γάτα η Ρούσα

Ζωγραφίζω και γράφω όπως ζω: Χωρίς φίλτρο. Κάνω άλματα στο κενό. Χωρίς δίχτυ ασφαλείας για να αναχαιτίσει την πτώση. Και επιβιώνω σε καινούργια κεραμίδια.
Αρθρογραφία
Η Γάτα η Ρούσα

Απόντες

Μυθοπλασία
Η Γάτα η Ρούσα

Πορνεία

Μυθοπλασία
Η Γάτα η Ρούσα

Κοίτα την!