Αnna Prozak

Αnna Prozak

Όταν όλα γύρω σουμοιάζουν μαύρα και αραχνα , όταν η απελπισία σε κυριεύει, όταν ψάχνεις ένα και μόνο λόγο να χαμογελάσεις, το μόνο που χρειάζεσαι είναι πέντε λεπτάμαζί μου, γιατί η Prozak είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό στη ζωή σου, η παλέτα των χρωμάτων στη μουντάδα της ψυχής σου. > ENJOY...!!!!
The RedHotBluez
Αnna Prozak

Άλικο Α.

The Bluez Voices
Αnna Prozak

Αντίο

The Bluez Voices
Αnna Prozak

Αποδόμηση

The Bluez Voices
Αnna Prozak

Νέα ζωή