Χαρά Λιακατά

Χαρά Λιακατά

Γράφω για τον ίδιο λογο που διαβαζω : για να ανοίξω το παράθυρο . Να δω καλύτερα έξω και μέσα . Να δω βαθιά. Να δω μακριά - πίσω , στα παλιά, μπροστά, σε ότι έρχεται
The FunnyBluez
Χαρά Λιακατά

1+1= 6

The FunnyBluez
Χαρά Λιακατά

49

The BlueBluez
Χαρά Λιακατά

Καίτη

The RedHotBluez
Χαρά Λιακατά

Back to black

The BlueBluez
Χαρά Λιακατά

Τρίκκη

The BlueBluez
Χαρά Λιακατά

Ευδοκία