Χαρά Λιακατά

Χαρά Λιακατά

Γράφω για τον ίδιο λογο που διαβαζω : για να ανοίξω το παράθυρο . Να δω καλύτερα έξω και μέσα . Να δω βαθιά. Να δω μακριά - πίσω , στα παλιά, μπροστά, σε ότι έρχεται
🤣 The FunnyBluez
Χαρά Λιακατά

1+1= 6

🤣 The FunnyBluez
Χαρά Λιακατά

49

📔 The BlueBluez
Χαρά Λιακατά

Καίτη

💓 The RedHotBluez
Χαρά Λιακατά

Back to black

📔 The BlueBluez
Χαρά Λιακατά

Τρίκκη

📔 The BlueBluez
Χαρά Λιακατά

Ευδοκία