ΈΞΙΣ .

ΈΞΙΣ .

Έξις. Γιατί όλα στη ζωή είναι συνήθεια… κι είθε η συνήθεια να μην γίνει εξάρτηση…
The BlueBluez
ΈΞΙΣ .

Εμμονή

The BlueBluez
ΈΞΙΣ .

Déjà Vu

The BlueBluez
ΈΞΙΣ .

Έχω εσένα

The BlueBluez
ΈΞΙΣ .

Το χρέος