Ανάπτυξη Χαρακτήρων

Θα πρέπει να περιγράψεις τα άτομα, ξεχωριστά, στα σπίτια τους. Πώς γνωρίστηκαν; Πώς ήρθαν σε επαφή; Πώς ταίριαξαν; Πώς αποφάσισαν να στείλουν 4 για να πάει ο ένας στο σπίτι του άλλου ή 6 για να βγούν και να κάνουν την άσκησή τους σαν ραντεβού;

Παράμετροι άσκησης

Σχόλια

Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής είναι πνευματική ιδιοκτησία του TheBluez.gr και ως εκ τούτου απαγορεύεται η αυτούσια αναδημοσίευσή τους σε οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την πρότερη έγκριση του TheBluez.gr.