Αψιμαχία

Δύο άτομα μαλώνουν. Περιέγραψε, σε μορφή διαλόγου, τον ιδιότυπο αυτό καυγά. Στο τέλος του διαλόγου ο αναγνώστης θα πρέπει να καταλάβει την αφορμή του καυγά, αλλά όχι την αιτία.

Σκοπός

Σκοπός της άσκησης είναι να αναδείξετε τα συναισθήματα που αναβλύζουν από τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι ήρωές μας, αλλά και να δώσετε στον αναγνώστη να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο γίνεται ο καυγάς.

Συμβουλές

Ο σοφός λαός μας, λέει πως «μονός καυγάς δεν γίνεται». Για να υπάρξει καυγάς, θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν κάποιο λόγο να μαλώσουν.

Θα πρέπει να διαχωρίσετε, στο μυαλό σας, την αιτία και την αφορμή. Μπορεί να υπάρχουν μυριάδες αιτίες για να ξεκινήσει ένας καυγάς, οι οποίες σπάνια φαίνονται, μα οι αφορμές είναι, σχεδόν πάντοτε, ξεκάθαρες.

Δημοσίευση κειμένων

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν την δημοσίευση του κειμένου τους, μπορούν να στείλουν το κείμενό τους στην σελίδα μας, προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής κειμένων.  Ως κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε την Δημιουργική Γραφή. Δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που μας στέλνετε, χωρίς να περάσουν επιμέλεια – πέρα από κάποια στοιχειώδη διάρθρωση των κειμένων, όπου δεν υπάρχει.