Βουβός διάλογος

Περιέγραψε μια σκηνή όπου δύο ήρωες, προσπαθούν να συνεννοηθούν χωρίς να μιλάνε ο ένας στον άλλο. Μπορεί να μιλάνε με τα μάτια ή με νοήματα. Η σκηνή τελειώνει όταν ένας από τους δύο πει την πρώτη λέξη στον άλλο.

Σκοπός

Πολλές φορές χρειαζεται να αποτυπώσουμε την επικοινωνία μεταξύ των ηρώων μας, δίχως λέξεις. Αυτή η άσκηση έχει σκοπό να σας κάνει να ανακαλύψετε τρόπους, ώστε να δώσετε στον αναγνώστη αυτή την επικοινωνία.

Συμβουλές

Η γλώσσα του σώματος, οι κινήσεις των ματιών, των χεριών, τα διάφορα σημάδια, ή ακόμη και το περιβάλλον, μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσα επικοινωνίας.

Δημοσίευση κειμένων

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν την δημοσίευση του κειμένου τους, μπορούν να στείλουν το κείμενό τους στην σελίδα μας, προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής κειμένων.  Ως κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε την Δημιουργική Γραφή. Δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που μας στέλνετε, χωρίς να περάσουν επιμέλεια – πέρα από κάποια στοιχειώδη διάρθρωση των κειμένων, όπου δεν υπάρχει.