Επόμενη στάση: Αθανασία

Κάθε ιστορία κρύβει μέσα της ένα ή περισσότερα θέματα. To θέμα είναι μία έννοια που επαναλαμβάνεται κατά την διάρκεια της ιστορίας και την διαπερνά, καθώς η ιστορία εμποτίζεται με αυτό. Είναι το νόημα πίσω από την ιστορία, εκφραστές του οποίου είναι η πλοκή, οι χαρακτήρες και οι δρόμοι που ακολουθούν. Θα μπορούσαμε να πούμε πως κάθε θέμα είναι ένα κομμάτι ψυχής μιας ιστορίας.

Άσκηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, πολλοί έψαξαν να βρούν τον δρόμο προς την αιώνια ζωή, να κατακτήσουν, δηλαδή, την αθανασία. Γράψε μια μικρή ιστορία όπου ο ήρωάς σου βαδίζει αυτό τον δρόμο – της αναζήτησης της αιώνιας ζωής.

Σκοπός

Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειώσει τον συγγραφέα με το θέμα της αθανασίας και να απαντήσει σε θεμελιώδεις ερωτήσεις, πριν βάλει την πένα του πάνω στο χαρτί για να γράψει. Η αθανασία δεν εξυπηρετεί την διαώνιση των ειδών και την εξέλιξή τους, αλλά εξυπηρετεί τον άνθρωπο που προαιωνίως αναζητά έναν τρόπο για να νικήσει τον θάνατο. Ο συγγραφέας θα πρέπει να σχηματίσει μια σφαιρική άποψη επί του θέματος, προτού δημιουργήσει τον σκελετό της ιστορίας του.

Συμβουλές

Ο συγγραφέας πρέπει να θυμάται πως η λέξη αθάνατος (αυτός που δεν υπόκειται στη μοίρα του θανάτου), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και άφθαρτος. Η αθανασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναγέννησης (rebirth / regeneration), της μετενσάρκωσης (reincarnation), της μετεμψύχωσης, της κλωνοποίησης κ.ά.

Τα αθάνατα όντα μπορεί να έχουν συγκεκριμένες δυνάμεις και όρια. Δεν θα πρέπει να συγχέουμε την αθανασία με την παντοδυναμία. Είναι σώφρων να αποφύγουμε την δημιουργία ενός ήρωα με θεϊκές ικανότητες (παντοδύναμος, πανταχού παρόν, πανόπτης κ.λπ) για πολλούς λόγους που δεν μπορούν να παρατεθούν εδώ.

Ο δρόμος προς της αθανασία μπορεί να είναι ηθικός ή ανήθικος και ενδεχομένως να βιώσουμε μια σύγκρουση μέσα μας, για τα όσα γράφουμε. Τότε θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

Δημοσίευση κειμένων

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν την δημοσίευση του κειμένου τους, μπορούν να στείλουν το κείμενό τους στην σελίδα μας, προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής κειμένων.  Ως κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε την Δημιουργική Γραφή. Δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που μας στέλνετε, χωρίς να περάσουν επιμέλεια – πέρα από κάποια στοιχειώδη διάρθρωση των κειμένων, όπου δεν υπάρχει.