Σκοτεινό Εστιατόριο

Δειπνείς σε ένα σκοτεινό εστιατόριο. Σε ένα εστιατόριο όπου τα τζάμια είναι μαύρα, δεν υπάρχει κανένα φως και οι εργαζόμενοι σε αυτό είναι τυφλοί. Περιέγραψε, μέσα σε τρείς – τέσσερεις πραγράφους, τι ακούς, τι μυρίζεις, τι γεύεσαι και τι αίσθηση έχουν όσα αγγίζεις.

Σκοπός

Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να στερήσει την μία αίσθηση από τον συγγραφέα, ώστε να του δείξει πώς, περίπου, μπορεί να νιώθει κάποιος που όντως στερείται κάποια αίσθησή του.

Συμβουλές

Όταν στερούμαστε μία ή περισσότερες αισθήσεις, οι υπόλοιπες οξύνονται έτσι ώστε να προσπαθήσουν να καλύψουν την συγκεκριμένη έλλειψη. Ο συγγραφέας δεν θα πρέπει να μείνει στην παντελή έλλειψη όρασης, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί στις υπόλοιπες, οξυμμένες, αισθήσεις του.

Δημοσίευση κειμένων

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν την δημοσίευση του κειμένου τους, μπορούν να στείλουν το κείμενό τους στην σελίδα μας, προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής κειμένων.  Ως κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε την Δημιουργική Γραφή. Δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που μας στέλνετε, χωρίς να περάσουν επιμέλεια – πέρα από κάποια στοιχειώδη διάρθρωση των κειμένων, όπου δεν υπάρχει.