Τηλεφώνημα

Πλάσε μια σκηνή, εξωτερική ή εσωτερική, όπου ο ήρωας μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον άλλο. Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει μόνο τα λόγια του ήρωα που μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ, ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί να συμπεράνει την έκβαση του διαλόγου, χωρίς να μπορεί να ακούσει τις απαντήσεις του συνομιλητή του ήρωα.

Σκοπός

Σκοπός της άκσησης είναι να αναδείξετε έναν διάλογο από τον οποίο «λείπει» ο ένας συμμετέχοντας.

Συμβουλές

Καθώς το ζητούμενο, εδώ, δεν είναι καθεαυτός ο διάλογος, αλλά η έκβασή του, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως μπορούμε να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται μια κατάσταση, μέσα από το ύφος, τις κινήσεις ή ακόμη και τις πράξεις ενός ανθρώπου.

Δημοσίευση κειμένων

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν την δημοσίευση του κειμένου τους, μπορούν να στείλουν το κείμενό τους στην σελίδα μας, προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής κειμένων.  Ως κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε την Δημιουργική Γραφή. Δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που μας στέλνετε, χωρίς να περάσουν επιμέλεια – πέρα από κάποια στοιχειώδη διάρθρωση των κειμένων, όπου δεν υπάρχει.