Χρονοταξιδιώτης (II)

Ο ήρωάς μας είναι χρονοταξιδιώτης. Μπορεί να μετακινηθεί στον χώρο, αλλά όχι στον χρόνο. Βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία και ταξιδεύει στον κόσμο.

Γράψε μια μικρή ιστορία όπου να περιγράφονται πώς ήταν τουλάχιστον διαφορετικές τοποθεσίες (κόσμος, ένδυση, αρχιτεκτονική), την ίδια ακριβώς ημέρα.

Σκοπός

Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να ερευνηθεί μία συγκεκριμένη συγκεκριμένη εποχή ανά τους καιρούς και να αποτυπωθούν μέρη που μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.

Συμβουλές

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνουμε έρευνα, ιδιαίτερα πάνω σε όσα δεν έχουμε ζήσει, ώστε να μπορούμε να προσδώσουμε τον απαιτούμενο ρεαλισμό στις ιστορίες μας. Το google είναι φίλος μας.

Επιπροσθέτως, πολλές φορές καλούμαστε να μετακινηθούμε σε διαφορετικές εποχές, να περιγράψουμε τις προηγούμενες γενιές και το πώς ζούσαν. Χωρίς να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, χρονικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να στήσουμε τις ιδέες μας στο μυαλό μας και να τις αποδώσουμε

Δημοσίευση κειμένων

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν την δημοσίευση του κειμένου τους, μπορούν να στείλουν το κείμενό τους στην σελίδα μας, προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής κειμένων.  Ως κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε την Δημιουργική Γραφή. Δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που μας στέλνετε, χωρίς να περάσουν επιμέλεια – πέρα από κάποια στοιχειώδη διάρθρωση των κειμένων, όπου δεν υπάρχει.