Ιστορίες Τρόμου
Τάκης Κομνηνός

Η Αλεπού

Ιστορίες του Φανταστικού
Τάκης Κομνηνός

Η γέφυρα